O firmie

Firma HPInvest oferuje Państwu swoje usługi w zakresie kompleksowej obsługi inwestycji budowlanych i remontowych w systemie generalnego wykonawstwa, począwszy od projektowania poprzez wykonawstwo aż do odbiorów końcowych.

Na życzenie zleceniodawcy realizujemy zadania inwestycyjno - remontowe w trybie zastępstwa inwestorskiego oraz nadzoru inwestorskiego nad pracami wykonywanymi przez wykonawców wskazanych przez Inwestora na dużych i małych obiektach budowlanych. Dzięki posiadanym uprawnieniom projektowym i wykonawczym kadry technicznej oraz wyspecjalizowanym pracownikom zrealizowaliśmy szereg obiektów budowlanych, prac modernizacyjnych, remontowych i wykończeniowych, których wykaz przedstawiamy w zakładkach.